مقاله Building Energy Optimization

Building Energy Optimization

این مقاله کاربرد الگوریتم های چند هدفه ژنتیک را در طراحی ساختمان با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان انرژی مصرفی در ساختمان، هزینه ها، نحوه توزیع نوردر روز و شرایط محیطی و گرمایشی داخلی مورد بررسی قرار می دهد.

مقاله Origami Inspired Shelter

Origami Inspired Shelter

به منظور بالا بردن کارایی در بحث انرژی و همچنین به منظور دستیابی به کمترین وزن ممکن در این مقاله متدولوژی جدیدی برای بهینه سازی چند هدفه فرم با رویکرد انرژی و سازه معرفی می گردد.

مقاله Design and thermal assessment of floor plans

Design and thermal assessment of floor plans

این مقاله ابزاری برای طراحی فضا ارائه میدهد که به صورت اتوماتیک سناریوهای متفاوتی برای تعریف پلان بر اساس خواست و ارجحیت های طراح تولید کرده و سپس با استفاده از شبیه سازی دینامیک عملکرد حرارتی فضا را ارزیابی می نماید.

مقاله A Radiance Based Modelling Approach

A Radiance Based Modelling Approach

در این مقاله رویکردی جدید برای مدلسازی برمبنای میزان تابش به نام Fener ارائه شده است که امکان آنالیز دقیق سیستم های پیچیده تعریف کننده نحوه قرار گیری بازشدگی ها را با توجه به مسئله میزان مصرف انرژی و دریافت نور خورشید فراهم می آورد.

مقاله Residential Solar Block Envelope

Residential Solar Block Envelope

این مقاله روشی برای طراحی بلوک های شهری متراکم با قابلیت سیستم های پربازده غیرفعال خورشیدی ارائه می دهد. روش ارائه شده با شرایط آب و هوایی متفاوت قابل انطباق می باشد.

مقاله Assessment Methodology of Photovoltaic Blind System

Assessment Methodology of the Building Integrated Photovoltaic Blind System

این مقاله پارامترهای طراحی بهینه سایبان های متشکل از سلول های فتوولتاییک را با رویکردی اقتصادی معرفی می کند. متدولوژی به کار رفته در این پژوهش آسایش حرارتی، زیبایی بصری و الزامات مرتبط با مسئله صرفه جویی در مصرف انرژی را در نظر خواهد داشت.

مقاله Parametrical Analysis on Diffuse Ceiling Ventilation

Parametrical Analysis on the Diffuse Ceiling Ventilation

این مقاله قصد دارد عملکرد و میزان کارایی تهویه پراکنده از سقف را در یک کلاس بررسی کند. به این منظور مطالعاتی تجربی با انجام تست هایی در یک محفظه آزمایشی به انجام رسیده است تا تاثیر بازشدگی های پراکنده در سقف بر روی ظرفیت سیستم سرمایشی و محدوده آسایش حرارتی سنجیده شود.

Multidisciplinary Design Optimization

Multidisciplinary Design Optimization

این مقاله به بیان اصول تئوریک بهینه سازی تکاملی چند هدفه طرح با رویکرد انرژِی (EEPFD) می پردازد. به این منظور پیشینه ای کامل از این مبحث ارائه گردیده

مقاله Ladybug: Parametric Environmental Grasshopper Plugin

Ladybug: Parametric Environmental Grasshopper Plugin

Ladybug می تواند فایل های استاندارد EPW را در محیط گرس هاپر وارد کرده و طیفی از تحلیل های گرافیکی دو بعدی و سه بعدی را به کاربر در پروسه تصمیم گیری در مراحل اولیه طراحی ارائه دهد.

Experimental Study on the Effectiveness of Internal Shading Devices

در این مقاله امکان جایگزین کردن سایبان های خارجی با یک سیستم سایه انداز داخلی با استفاده از مصالحی با قابلیت بازتابندگی زیاد از طریق آزمایش های تجربی و شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله Radiation Exchange Between Persons and Surfaces

Radiation Exchange Between Persons and Surfaces

در این مقاله روش محاسباتی جدیدی برای دستیابی به میزان تابش مستقیم میان انسان و محیط اطرافش برای شبیه سازی میزان مصرف انرژی ساختمان معرفی می شود.

بهینه سازی سقف باDIVA

چالش اصلی، طراحی الگویی برای حفره‎ها بود به گونه ای که نور را به بخش‎های خاصی از پلتفرم جهت‎دهی کند و در عین حال با مینیمم نگه داشتن نور عبوری مستقیم از سقف

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)