جزوه آموزشی نرم افزار راینو

در این جزوه ی ۹۷ صفحه ای ابتدا راینو معرفی شده است سپس محیط کار و دستورات راینو در قالب مثال هایی آموزش داده شده است.

نظرات