Foundations

کتاب Foundations ویرایش سوم از کتاب Grasshopper Primer است که به صورت پایه ای و مبحثی به طراحی پارامتریک در گرس هاپر می پردازد. در این کتاب مبحث داده ها ، گروه ها و طراحی فرم به صورت پارامتریک آموزش داده شده است.

نظرات