کتاب ETFE – Technology and Design

در این کتاب به بررسی تکنولوژی استفاده از ETFE در ساختمان و معماری پرداخته می شود. ETFE یک مصالح مصنوعی نوین شفافی است که برای پوشش سطوح به کار می رود.

نظرات