بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

فلاکتوفین

مکانیزم فلاکتوفین از قانون تغییر فرم  گل مرغ بهشتی الهام گرفته است. ساختار این گل به صورتی میباشد که برای گرده افشانی باید دریچۀ مخزن میل های بر روی گل باز شود. این بخش با واردشدن نیرویی بر روی آن که غالباً در اثر نشستن یک پرنده ایجاد می شود خم شده و با این خم شدن دریچۀ مخزن گرده باز می شود. با بررسی و شناخت ویژگی هندسی موجود در این گل، ایدۀ فلکتوفین در انستیتوی سازۀ دانشگاه اشتوتگارت شکل میگیرد. با استفاده از مکانیزم تاشدن بدون لولا و بهره گیری از ویژگی خیز ناشی از انعطاف پذیری جسم میتوان تنوع اجزای سازندۀ یک ساختار خمشو را کاهش داد. فلکتوفین می تواند در حوزه های معماری، هوافضا، پزشکی، مهندسی مکانیک و موارد دیگر کاربرد داشته باشد. استفاده ای که توسط مبتکرین این ایده در معماری پیشنهاد گردیده سایه بان های تغییرپذیر پوششی برای نمای ساختمانها خصوصاً ساختمان های با فرم آزاد می باشد.

strelizia kinematic

دانلود بروشور تحقیقات

downer

نظرات