با توسعه طرح یک تندیس تنسگریتی درخت مانند نوع جدیدی از این سازه ها با نام Tensegritree معرفی شد. با استفاده از چنین سازه ای المانی برای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه کنت

عموما واژه مدرن در مورد موضوعاتی به کار می رود که از ویژگی هایی متناسب با زمانه خود برخوردار هستند. اما در دهه 20 میلادی یا در محافل آوانگارد، عبارت مدرن به رویکردی خاص اشاره دارد که گروهی از معماران به منظور کنار گذاشتن رویکردهای قبلی

ملاحظات طراحی و روش های اجرایی رایج برای سازه چادری کششی در این مقاله با توجه به مطالعه موردی پروژه (پارک دالتون، بخش درهام، انگلستان) مورد بررسی قرار گرفته است

در مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد اوریگامی در معماری،یک رویکرد میان رشته ای،دیدگاه های ریاضی،معماری و سازه ای درباره سازه های تاشده را مورد بررسی قرار می دهد

استفاده از اشکال هندسی در معماری از طریق بیان چندین مثال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.اشکال هندسی،فرم ها و تغییر شکل ها بدنه اصلی طراحی معماری را شکل میدهند

از ديرباز تا کنون ، يکي از منابع اصلي الهام آدمي به طور مستقيم و غير مستقيم ، طبيعت بوده است . فرکتال در معماری یعنی زبان هندسی طبیعت در معماری....

در علم مهندسی ساختمان همواره مهندسین سازه و معماری در پی یافتن تکنولوژی و سیستمی بودن که بتوانند دهانه بزرگ تری را بدون قرار دادن ستون در میان فضا پوشش دهند.

فرم خانه بی شکل نیست که خالی از هر فرمی باشد. برعکس، ساخت آن دارای حد و مرز دقیقی برطبق مقیاس زندگی شماست. شکل و فرم آن توسط فرآیندهای زندگی ذاتی تعیین می شود.