Architectural Design

کتاب Architectural Design

پروسه طراحی معماری برای هر طراح متفاوت است. این تنوع در نحوه رویکرد به مسئله طراحی به خوبی در تفاوت های بنیادین موجود در آثار معماران قابل مشاهده است. در هیچ یک از مسابقات معماری دو اثر ارائه شده یکسان نخواهند بود. چه چیزی الهام بخش معمار است؟  چرا هیچ پاسخ واحد درستی برای یک مسئله معماری معین وجود ندارد؟ با دقت در آثار معماران متوجه خواهید شد که هر یک روش و منبع الهام خاص خود را دارند. این کتاب قصد دارد پروسه طراحی را از طریق به نمایش گذاشتن تجربیات معمارانی که در آموزش و یا حرفه معماری فعالیت دارند، تعریف نماید.

کتاب Architectural Design

کتاب Architectural Design

کتاب Architectural Design

کتاب Architectural Design

دانلود – رمز فایل parametric3d.com

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)