آرشیو

 • راینو : Orient On Surface

  با استفاده از این دستور می توانید یک حجم طراحی شده را بر روی سطح دلخواه انتقال دهید. این حجم می تواند به صورت نرم و یا صلب منتقل شود. امکان تعریف مقیاس و چرخش برای مدول نیز وجود دارد.

  ادامه  ←
 • با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد با یک سطح ساده مسطح پوشش داده می شود

  راینو : Cap

  با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد با یک سطح ساده مسطح پوشش داده می شود

  ادامه  ←
 • extrude planar curve یا extrudeplanarcrv این دستور با کشید منحنی ها در یک جهت و بسته حفره های بوجود آمده عمل می کند(منحنی داخل منحنی = حفره)

  راینو : Extrude Planar Curves

  این دستور با کشیدن منحنی ها در یک جهت و بسته حفره های بوجود آمده عمل می کند(منحنی داخل منحنی = حفره)

  ادامه  ←
 • دستورshellدر راینو می تواند سطوحی که شما از یک چند سطحی بسته (حجم) انتخاب می کنید را حذف و با مشخص شدن ضخامت آن را به یک حجم بسته جدید با ضخامت ثابت تبدیل کنید

  راینو : Shell

  دستورshellدر راینو می تواند سطوحی که شما از یک چند سطحی بسته (حجم) انتخاب می کنید را حذف و با مشخص شدن ضخامت آن را به یک حجم بسته جدید با ضخامت ثابت تبدیل کنید

  ادامه  ←
 • با کمک دستورspiralدر راینو می توانید یک منحنی اسپیرال را در سه حالت ترسیم کنیداسیپرال دارای گزینه هایی مانند تعیین تعداد دور و یا گام(فاصله بین یک گردش کامل)است

  راینو : Spiral

  با کمک دستورspiralدر راینو می توانید یک منحنی اسپیرال را در سه حالت ترسیم کنیداسیپرال دارای گزینه هایی مانند تعیین تعداد دور و یا گام(فاصله بین یک گردش کامل)است

  ادامه  ←
 • ستور revolve در راینو برای تولید سطوحی که یک مقطع حول آکس دلخواه می چرخد استفاده می شود. می توانید با زدن record history بعد از اجرای دستور مقطع خود را تغییر دهید تا راحت تر به حجم دلخواه برسید. در این دستور امکان تعیین چرخش به صورت زاویه ای و یا چرخش کامل وجود دارد.

  راینو : Revolve

  دستورrevolve در راینو برای تولید سطوحی که یک مقطع حول آکس دلخواه می چرخد استفاده می شود
  می توانید با زدنrecord historyبعد از اجرای دستور مقطع خود را تغییر دهید

  ادامه  ←
 • با این دستور یک یا چند هندسه مورد نظر را حول یک آکس خطی به شکل خمیده در می آورد. می توانید هندسه را به صورت صلب یا نرم خم کنید.

  راینو : Bend

  با این دستور یک یا چند هندسه مورد نظر را حول یک آکس خطی به شکل خمیده در می آورد.
  می توانید هندسه را به صورت صلب یا نرم خم کنید.

  ادامه  ←
 • راینو : network surface

  با کمک دستور Network Surface می توانید با مجموعه از شبکه منحنی که به صورت اصولی در دو راستای U و V قرار گرفته اند یک سطح نربز مدلسازی کنید

  ادامه  ←
 • دستور flowalongsrf در راینو امکان انتقال حجم از سطح مبدا به سطح مقصد را فراهم می کند

  flowalongsrf

  دستور flowalongsrf در راینو امکان انتقال حجم از سطح مبدا به سطح مقصد را فراهم می کند ادامه  ←
 • ۹) روش های تغییر شکل کلی (۲۱ دقیقه)

  در این آموزش روش هایی که با آن می توان تغییر شکل های کلی یا موضعی را بر حجمتان اعمال کنید معرفی می شوند(universal deformation tools). این ابزار ها کمک می کنند که پیچیده ترین مدلسازی ها را با ترکیب تغییر شکل ها بدست آورید. ادامه  ←
بروزرسانی …
 • سبد خرید شما خالی است.
بازگشت