آرشیو

 • با کمک این ابزار می توان یک یا چند حجم را نسبت به یک قوس تغییر شکل داد

  گرس هاپر: Bend Deform

  [yasr_visitor_votes size="small"] با کمک این ابزار می توانید روی یک سطح نربز بر اساس موقعیت یک سری نقطه نیرو وارد کنید. توجه کنید که تعداد نقاط و تعداد نیروهای اعمال شده باید مساوی بوده و برای ترکیب گروه های مختلف نقطه و بردار خروجی ها را flatten کنید. ادامه  ←
 • گرس هاپر : Spatial Deform Costum

  با کمک این ابزار می توانید روی یک سطح نربز بر اساس موقعیت یک سری نقطه نیرو وارد کنید. توجه کنید که تعداد نقاط و تعداد نیروهای اعمال شده باید مساوی بوده

  ادامه  ←
 • با کمک این ابزار می توان سطح دلخواهی را با یک سری جعبه تقسیم بندی کرد.

  معرفی Surface Box

  با کمک این ابزار می توان سطح دلخواهی را با یک سری جعبه تقسیم بندی کرد.

  ادامه  ←
بروزرسانی …
 • سبد خرید شما خالی است.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!