در این کتاب به زیبایی المان های سازه ای در طراحی معماری پرداخته شده است. موضوعی که کمتر بررسی...

پارامتریسیسم یک حرکت پیشرو یا آوانگارد در طراحی و معماری است که در 15 سال اخیر به عنوان...

این کتاب به عنوان یکی از منابع اصلی و اولین منبعی است که معماری پارامتریک و الگوریتمیک را بررسی...

در این کتاب به مبحث Shape Grammar و یا گرامر شکل پرداخته می شود. گرامر شکل یکی از شاخه...

در این جزوه به مباحثی مانند معماری بیونیک ، بیوممتیک ، معماری پایدار، هندسه در طبیعت و ......

Geometry in Architecture and Building کتابی است که به مبحث جایگاه طراحی هندسه در معماری می پردازد. این کتاب...

در این جزوه ی ۹۷ صفحه ای ابتدا راینو معرفی شده است سپس محیط کار و دستورات راینو در...

4D social : interactive design environments کتابی است با تمرکز بر مبحث معماری و طراحی واکنش گرا و اثر...

این کتاب در واقع یک سخنرانی در مورد نحوه اثر گذاری و تحول طراحی پارامتریک بر طراحی سازه و...

کتاب Emergence in Architecture به مبحث طراحی پارامتریک و رابطه آن با طبیعت می پردازد. در این کتاب در...

Generative Algorithms : Weaving کتابی است به زبان انگلیسی اثر زوبین خبازی که به مبحث بافت و نحوه ایجاد...

امروزه نحوه ساخت بر طراحی تاثیر گذار است. کتاب Design through Making در واقع به رابطه بین طراحی...

کتاب Mathematics of Space در واقع به مبحث طراحی پارامتریک با تمرکز بر ریاضیات و جایگاه آن در در...

کتاب Foundations ویرایش سوم از کتاب Grasshopper Primer است که به صورت پایه ای و مبحثی به طراحی پارامتریک...

کتاب Rhino Python Primer در واقع یک مرجع کامل استفاده از کدنویسی پایتون در محیط راینو و به...

Page 1 of 3123