برای تسهیل آموزش و فهم مدلسازی با نرم افزار راینو، دستورات این نرم افزار به صورت مرحله به مرحله و دسته بندی شده در این بخش جمع آوری می شود. در این بخش سیستم های مدلسازی سه بعدی و آموزش کلیات راینو نیز قرار گرفته است.

[wp-rss-aggregator source=”18871″ limit=”6″]

با اینکه گرس هاپر ساختار گسترده ای دارد و تسلط به آن به زمان،تمرین و تجربه نیاز دارد ولی شناختن ابزار های گرس هاپر از گام های تسهیل کننده ایجاد فهم پارامتریک می باشد.در این راستا دستورات گرس هاپر در این بخش قرار گرفته اند.

[wp-rss-aggregator source=”18872″ limit=”6″]

بروزرسانی …
  • سبد خرید شما خالی است.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!